JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10586-16

Lagligförklaring och tillstånd till drift av vattenkraftverk. MÖD klargjorde att byggande av fiskväg är ett villkor för vattenverksamheten som helhet och inte en valfri del av verksamheten.

Tillhörande dokument