JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10718-17

MÖD  har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att brand genom gnistbildning vid markberedning inte utgör en sådan annan liknande störning som kan föranleda strikt skadeståndsansvar enligt 32 kap. 3 § första stycket 8 miljöbalken.

Tillhörande dokument