JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 10966-17

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att grävning i ett dike inte utgjort dispens- och tillståndspliktig markavvattning och därför upphävt ett tillsynsföreläggande.

Tillhörande dokument