JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11365-16

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, ansett att det finns förutsättningar att bifalla en ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet m.m. vid ett vattenkraftverk. Mark- och miljödomstolens dom har dock ändrats beträffande vissa villkor och beträffande rättegångskostnaderna i mark- och miljödomstolen.

Tillhörande dokument