JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11561-17

Ansökan om ändring av villkor i tillstånd till biltvättsanläggning. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från underinstanserna, delvis bifallit ansökan genom att göra ett tillägg i villkoret om provtagning och kontroll för att tydliggöra hur detta ska ske vid låg produktion i anläggningen.

Tillhörande dokument