JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 11699-17

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att den ersättningsfria andelen i ett tillstånd till vattenverksamhet ska bestämmas till en tjugondel.

Tillhörande dokument