JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1457-18

En bilprovnings regelmässiga tester av signalhorn utomhus ansågs utgöra en olägenhet för närboende enligt 9 kap. 3 § miljöbalken.

Tillhörande dokument