JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1646-18

Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad från mark- och miljödomstolen inte funnit att det förelegat förutsättningar för att döma ut vite för viss del av ett föreläggande.

Tillhörande dokument