JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 1997-17

Fråga om dammsäkerhetsklassificering. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att risken för förlust av människoliv i samband med ett dammhaveri är försumbar och den aktuella dammen har därför klassificerats i dammsäkerhetsklass C.

Tillhörande dokument