JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2116-18

Länsstyrelsen förelade en fastighetsägare att ta bort jordmassor som hade placerats i ett biotopskyddsområde. Mark- och miljööverdomstolen har ansett det visat att åtgärden har vidtagits inom ett biotopskyddsområde och fastställt föreläggandet.

Tillhörande dokument