JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2788-17

Sedan parterna kommit överens om viss produktionsbegränsning har mark- och miljödomstolens dom ändrats på visst sätt. Det har i övrigt inte framkommit tillräckliga skäl att ändra de utsläppsmängder m.m. som mark- och miljödomstolen bestämt.

Tillhörande dokument