JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2804-17

Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att en anmäld vattenverksamhet avseende skapande av fiskpassage inte är tillståndspliktig och att det inte finns förutsättningar för ett förbud. Ärendet har därför återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning av anmälan. 

Tillhörande dokument