JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 2873-18

MÖD har ansett att det inte finns skäl att sätta ned en årlig tillsynsavgift med hänsyn till bl.a. tillsynsbehovet  och att avgiften därför ska bestämmas med tillämpning av den kommunala taxans schablonmetod.

Tillhörande dokument