JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3327-17

Föreläggande om att avlägsna en brygga som uppförts inom strandskyddat område. MÖD - som i ett annat avgörande samma dag (mål nr M 3329-17) - avslagit ansökan om strandskyddsdispens har fastställt länsstyrelsens föreläggande att, vid äventyr av vite, avlägsna bryggan.

Tillhörande dokument