JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3542-18

Miljö- och byggnadsnämnden i en kommun har i ett tillsynsärende  medgett ett överklagande från en enskild. MÖD har funnit att skäl att bifalla överklagandet och upphäva nämndens föreläggande att vidta viss åtgärd.

Tillhörande dokument