JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 3776-17

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har Mark- och miljööverdomstolen i likhet med länsstyrelsen funnit att tillstånd ska ges till en bergtäkt. MÖD har bl.a. funnit att de störningar som följdverksamheten i form av transporter ger upphov till är acceptabel.

Tillhörande dokument