JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4549-18

På talan av verksamhetsutövaren har Mark- och miljööverdomstolen förlängt igångsättningstiden för en biogasanläggning från fem till åtta år.

Tillhörande dokument