JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4629-17

Villkor vid nätkoncession för luftledning. MÖD har upphävt två villkor i koncessionsbeslutet om dels att arbeten inte får utföras under viss tid på året, dels att ledningen ska hindermarkeras för fåglar i flykten. Det har inte bedömts vara miljömässigt motiverat att föreskriva sådana villkor och det har ansetts lämpligare att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen.

Tillhörande dokument