JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4753-17

MÖD anser att ett bolag är att betrakta som verksamhetsutövare i och med att bolaget tillhandahåller en Gör det själv-tvätthall. Föreläggandet för bolaget att vidta vissa skyddsåtgärder är dock otydligt formulerat och det kan ifrågasättas om bolaget har rättslig och faktisk möjlighet att följa del av föreläggandet. Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva föreläggandet har därför fastställts.

Tillhörande dokument