JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4758-17

MÖD har i ett mål om strandskyddsdispens funnit att platsen inte är ianspråktagen och att vägen mellan fastigheten och havet inte är avskiljande. Strandskyddsdispens har därför inte getts. 

Tillhörande dokument