JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 4795-17

Uppsägning av rådighetsavtal. Delägare i delägarförvaltad samfällighet har inte ensam kunnat säga upp avtal om rätt att anlägga våtmark på samfällighetens mark, 4 och 6 § lagen (1971:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Tillhörande dokument