JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5807-18

Ett bortgrävande av ett fåtal decimeter matjord har inte ansetts kunna likställas med att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning. Ett beslut om miljösanktionsavgift har därför upphävts.

Tillhörande dokument