JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 5874-16

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar att bifalla ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet vid ett vattenkraftverk med vissa justeringar av villkoren m.m.

Tillhörande dokument