JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6025-18

Anläggandet av en mindre grusväg genom ett skogsområde har inte ansetts kräva strandskyddsdispens (7 kap. 15 § punkterna 2 och 4 miljöbalken).

 

MÖD 2018:23

 

Tillhörande dokument