JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6227-17

Ett bolag har ansökt om ändringstillstånd för att höja ett antal vindkraftverk. Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken har ansetts tillämplig. Då tillstyrkan från kommunen saknats har ansökan avslagits.

MÖD 2018:6

 

 

Tillhörande dokument