JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6326-17

I en tidigare dom hade angetts att om ett visst område i framtiden skulle komma att utnyttjas som tomtmark skulle frågan om en ändrad sträckning av en väg på området tas upp till prövning. Frågan i målet är om villkoret är ett s.k. latent villkor och om mark- och miljödomstolen i så fall borde ha handlagt yrkandet om en ändrad västräckning inom ramen för det ursprungliga ansökningsmålet.

Tillhörande dokument