JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6350-18

På talan av verksamhetsutövaren har Mark- och miljööverdomstolen förlängt tidsbegränsningen av tillståndet med tre år.

Tillhörande dokument