JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 639-18

Mark- och miljööverdomstolen har efter hörande av parterna delat mark- och miljödomstolens bedömning att tillstånd ska ges till vattenverksamhet.

Tillhörande dokument