JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 6454-17

Lagligförklaring av vattenanläggning och tillstånd till vattenkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt lagligförklaring och tillstånd för verksamheten i ett vattendrag som omfattas av utbyggnadsförbudet i 4 kap. 6 § miljöbalken. Några villkor har ändrats, bl.a. har en teknisk fiskväg föreskrivits.

Tillhörande dokument