JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 720-18

Dispens från strandskyddet hade sökts för tillbyggnad av bostadshus från 30 till 90 kvm samt altan från 30 till 90 kvm. Huset var beläget i en ravin mellan branta bergssidor, en s.k.klåva. Tillbyggnaden var lägre än ursprungligt hus och bedömdes i endast liten utsträckning öka husets påverkan på omgivningen. MÖD bedömde även att även om en mindre utökning av hemfridszonen förekom så var den närmast obetydlig. Dispens gavs. 7 kap 18 c § första stycket 1 p miljöbalken.

Tillhörande dokument