JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7507-17

Beslutsfattare vid länsstyrelse har bedömts varit jävig enligt 11 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Länsstyrelsens beslut har därför undanröjts och målet återförvisats för förnyad handläggning.

Tillhörande dokument