JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7816-17

MÖD har funnit att en verksamhetsutövare inte har visat att det finns förutsättningarna enligt 24 kap. 8 § miljöbalken att ändra ett villkor om reningseffekt avseende styren. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och miljöprövningsdelegationens beslut att avslå verksamhetsutövarens ansökan har fastställts.

 

Tillhörande dokument