JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 7865-17

Ansökan om lagligförklaring av vattenkraftverk och tillstånd till fortsatt drift. Fråga om det funnits skäl att avvisa ansökan med hänsyn till bristfälligt genomfört samråd.

Tillhörande dokument