JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8110-17

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar att förelägga en verksamhetsutövare att söka tillstånd till vattenverksamhet vid äventyr av förbud. 

Tillhörande dokument