JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8295-17

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens föreläggande att ta bort en bastu då den placerats i huvudsak utanför beslutad tomtplatsavgränsning och därmed inte i enlighet med beviljad strandskyddsdispens.

Tillhörande dokument