JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8824-18

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det saknats förutsättningar för ett föreläggande avseende utrivning av en mindre regleringsdamm samt åtgärder till förmån för fiskvandring och därför upphävt länsstyrelsens beslut.

Tillhörande dokument