JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 8966-17

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, funnit att kommunen inte visat att det finns förutsättningar för särtaxa avseende anslutning till allmän va-anläggning. 

Tillhörande dokument