JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9014-17

Efter att en enskild hade överklagat ett nämndbeslut om tillsynsavgift enligt miljöbalken, begärde länsstyrelsen kompletterande uppgifter från nämnden. Dessa uppgifter kommunicerades inte med den enskilde innan länsstyrelsen avgjorde ärendet. Mark- och miljööverdomstolen har avhjälpt bristen genom att ge den enskilde tillfälle att yttra sig över uppgifterna.

Tillhörande dokument