JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9015-17

Fråga om för- och efterkrossning i täktverksamhet ska få bedrivas på vardagar från kl. 06.00 eller från kl. 07.00. Enligt ett inte överklagat villkor i tillståndsbeslutet skulle buller från täktverksamheten begränsas så att det inte gav upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dB(A) helgfri måndag till fredag kl. 06.00-18.00. Villkoret var utformat i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Bullret från den verksamhet som bolaget ville bedriva från kl. 06.00 skulle enligt i målet utförda bullerberäkningar uppgå till som högst 43 dB(A) vid närmaste bostadshus. MÖD har inte funnit skäl att tillämpa någon annan tidpunkt för när för- och efterkrossning ska få bedrivas än vad som följer av Naturvårdsverkets handledning. Villkoret avseende för- och efterkrossning har därför ändrats på så sätt att sådan verksamhet får bedrivas på vardagar från kl. 06.00.

Tillhörande dokument