JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9150-17

I mål om begäran att Naturvårdsverket skulle ansöka om återkallelse av tillstånd för vindkraftverk enligt 24 kap. 3 och 7 §§ MB har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att det inte föreligger någon skyldighet för verket att agera även om förutsättningar föreligger. Naturvårdsverkets beslut har fastställts.

Tillhörande dokument