JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9183-17



Ett bolag har ansökt om ändringstillstånd för att höja ett antal vindkraftverk. Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken har ansetts tillämplig. Då tillstyrkan från kommunen saknats har ansökan avslagits.

Tillhörande dokument