JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Miljömål: M 9195-17

MÖD har funnit att den som vid spridning av växtskyddsmedel inte har lämnat någon uppgift om anpassade skyddsavstånd har brutit mot Jordburksverkets föreskrift och därför ska betala en miljösanktionsavgift.

 

Tillhörande dokument