JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10046-17

Frågan om en takkupas påverkan på en kulturhistoriskt värdefull byggnad har i visst fall ansetts ligga inom byggnadsnämndens bedömningsutrymme.

Tillhörande dokument