JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10193-17

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att kommunen i en detaljplan har prövat markens lämplighet för Sevesoverksamhet på det sätt som krävs och att planens reglering avseende skyddsavstånd till befintlig bebyggelse är tillräcklig.

Tillhörande dokument