JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10804-17

Mark- och miljödomstolen har, med hänsyn till kommunens översiktsplan och ett tematiskt tillägg till översiktsplanen angående vindbruk, avslagit en ansökan om bygglov för ett vindkraftverk. MÖD konstaterar att kommunen, före mark- och miljödomstolens prövning, har förklarat att det tematiska tillägget till översiktsplanen inte längre är aktuellt och att det därför inte finns något hinder mot att bevilja det sökta bygglovet.

Tillhörande dokument