JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 1118-18

Rättelseföreläggande förenat med vite. Eftersom det inte framkommit tillräckligt tydligt inom vilken tid en mur ska tas bort för att fastighetsägaren ska undgå vitespåföljd har föreläggandet upphävts.

Tillhörande dokument