JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11424-17

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för tillbyggnad avseende takhöjning närmre tomtgräns än 4,5 meter då åtgärden har bedömts innebära men för granne enligt 39 § byggnadsstadgan. 

Tillhörande dokument