JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 11778-17

Ansökan om bygglov för flerbostadshus. Då  huvudbyggnadens byggnadsarea överskreds med 10 procent ansåg Mark- och miljööverdomstolen att avvikelsen i detta fall inte kunde vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL.

MÖD 2018:4

Tillhörande dokument