JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 12123-17

Ansökan om marklov enligt 9 kap. 14 § PBL. För att bedöma det sökta marklovets förenlighet med PBL krävs ytterligare uppgifter. Dessa inhämtas lämpligen av nämnden varför målet återförvisats dit.

Tillhörande dokument