JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt Plan- och bygglagen: P12189-17

Granne har givits klagorätt på startbesked vid uppförande av bygglovsbefriad komplementbyggnad.

 

MÖD 2018:22

 

Tillhörande dokument